Regler 2014

Bygg och programmera en LEGO robot tillsammans med ditt lag under 24 timmar.
Använd både er kreativitet och er logiska förmåga för att göra en cool och självgående robot.

Uppgiften för Karlskrona Robothon våren 2014 är att bygga en autonom (självgående) robot som sorterar kulor i rätt färger till rätt behållare.
Hur sorteringen går till eller hur behållarna ser ut är valfritt. Domarna måste kunna kontrollräkna antal kulor i varje behållare efter sortering.
Tävlingen har två vinstkategorier: funktion och fantasi. I kategorin funktion räknar vi tid och poäng, medan vi i kategorin fantasi ser enbart till färg, form och coolhet.
Vill ert lag gå en kurs innan tävlingen så kommer vi att hålla en sådan på lördagen den 26:e maj klocklan 12.00 på BTH.

 

Regler:
När tävlingen startar får varje lag ett kit LEGO EV3.ramp
Kulorna kommer att levereras till er robot via en sluttande ramp enligt bilden till höger.
Det kommer att finnas 10 kulor per färg, i tre färger.

Man får inte fjärrstyra sin robot. All sortering måste ske baserat på robotens programmering.
Rampen kommer att finnas på plats under byggandet så att lagen kan anpassa sin lösning till rampen.
Efter 24 timmar transporterar vi oss från byggsalen till tävlingssalen, robotarna tas med dit såklart.

Varje lag får göra sorteringen två gånger, bästa resultatet gäller.
Innan sortering startar ska laget ange i vilka behållare respektive färg ska hamna.
Domaren startar klockan då spärren på rampen tas bort och stoppar då samtliga kulor passerat sorteringen.
Domaren räknar sedan antalet poäng enligt bedömningskriterier nedan.
När alla lagen gått igenom funktionsmomemtet två gånger så kommer domarna att ge individuella poäng för kategorin fantasi.

 

Bedömning:

Bedömningskriterier för kategori funktion:
För varje kula som hamnar i rätt behållare får laget två poäng.
För varje kula som hamnar i fel behållare får laget minus ett poäng.
I och med att vi har tre färger så kan man inte använda strategin att ‘sortera’ alla i samma behållare. Då får man noll poäng.
Max poäng är 60 poäng, minimum är -30 poäng.
Om två lag har samma poäng avgörs rankingen av tiden för sorteringen.

Bedömningskriterier för kategori fantasi:
Kreativitet i lösning: 1-5 poäng
Utseende: 1-5 poäng